Oudpapier

Schutterij B.U.B. mag van de gemeente Berg en Dal samen met de DAR het ophalen van het oud-papier in Beek verzorgen. Van de opbrengst van het oud papier komt een deel ten goede aan onze vereniging.

De ophaaldata en wijkindeling worden daarbij bepaald door de DAR. Wij hebben daar geen invloed op. Ook regelt de DAR de vrachtauto’s met chauffeurs. Schutterij B.U.B. zorgt voor twee mensen per auto die daadwerkelijk de containers legen.

Beek is voor het ophalen van het oud papier door de DAR in tweeën gedeeld. Beek-Noord (rood in plattegrond) en Beek-Zuid (groen in plattegrond). Beek-Noord wordt op de maandagochtend en -middag opgehaald. Starttijd is dan 08:00 uur. Beek-Zuid wordt op de dinsdagavond opgehaald, vanaf 18:00 uur. De wijkverdeling is weergegeven op de kaart. Alle straten tussen de Nieuwe Rijksweg, Verbindingsweg en Rijksstraatweg én de Alde Weteringweg vallen onder Beek-Noord. De Verbindingsweg, Rijksstraatweg en alle overige straten vallen onder Beek-Zuid. Voor een compleet stratenregister kan de bijlage in PDF-formaat worden geopend.

Spelregels

Oud papier dient in de daarvoor bestemde containers te worden geworpen. Losse dozen zijn officieel niet toegestaan. De container, die door de gemeente Berg en Dal beschikbaar is gesteld, mag alleen oud papier en karton bevatten. Indien er zich andere materialen in de container bevinden, mag de container niet geleegd worden.

De vrachtauto rijdt geen vaste routes en komt maar één keer langs. De chauffeur mag zijn wijk zelf indelen. Hierdoor kunnen wij niet het exacte tijdstip opgeven. Zorg dus dat uw container op tijd aan de straat staat. En in sommige (delen van) straten kan de vrachtauto niet komen. Zorg er dan voor dat uw container op een punt staat waar de vrachtauto wel kan komen.

Mocht het nu voorkomen dat uw container wel aan de straat heeft gestaan, maar niet is geleegd, of zijn er onregelmatigheden geconstateerd, neem dan contact op met de DAR. Kijk voor contactinformatie en ook voor de uitgebreide spelregels van het oud papier op www.dar.nl of download de app.