Lidmaatschap

Bij Schutterij B.U.B. kunnen mannen en vrouwen lid worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geüniformeerde leden en niet-geüniformeerde leden en tussen jeugd en volwassenen. In alle gevallen gaat betaling van contributie door middel van automatische incasso, waarvoor een machtiging moet worden afgegeven. De penningmeester zal zorgdragen voor de incasso van de contributie.

Jeugd

Een jeugdlidmaatschap kost € 27,50 per jaar. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen geüniformeerde en niet-geüniformeerde leden. De minimale leeftijd voor lidmaatschap is 6 jaar. Het kan zijn dat voor een specifiek onderdeel, zoals bijvoorbeeld het jeugdschieten, een andere minimumleeftijd geldt. Het jeugdlidmaatschap is tot en met het 17e levensjaar en loopt automatisch over in een lidmaatschap voor volwassenen als het lid 18 jaar geworden is. De functie binnen de schutterij is bepalend of het een geüniformeerd lidmaatschap betreft.

Volwassenen

Vanaf het 18e levensjaar geldt het lidmaatschap voor volwassenen. Een lidmaatschap voor niet-geüniformeerde leden kost €32,50 per jaar. Lidmaatschap voor een geüniformeerde functie kost €37,50 per jaar. De functie binnen de schutterij is bepalend of het een geüniformeerd lidmaatschap betreft.

Contactinformatie

Heb je vragen over het lidmaatschap van Schutterij B.U.B., neem dan contact met ons op via schutterijbub@gmail.com. Wij beantwoorden je vragen natuurlijk graag.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Geslacht
Akkoordverklaring
Hierbij verklaar ik dat ik de bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld en dat ik akkoord ga met de betaling van de contributie door middel van automatische incasso, welke eens per jaar door de penningmeester zal worden afgeschreven.