Bestuur

Het bestuur van de schutterij bestaat sinds 2013 uit de volgende personen:

 
 .
Dagelijks bestuur:
John Cremers (voorzitter) – Martien Mahler (penningmeester) – Mark van Steen (secretaris)
Bestuursleden:
Peter de Waal – Sjef Stampaert – Coos Lamers
Jan Groothuijse – Theo Groothuijse – Jos Peters
 .
Ieder bestuurslid heeft een eigen takenpakket en de meeste bestuursleden zijn ook contactpersonen richting specifieke onderdelen binnen de vereniging. Het bestuur vergadert iedere maand. Bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de Koning, Keizer en commandant die een adviserende rol hebben. Daarnaast is er een Algemene Ledenvergadering in april van ieder jaar.
 .

Erevoorzitter Piet Cremers, beschermheer Maurits Schneemann en de Koningsraad hebben allen een adviserende en soms ook ceremoniële rol binnen de vereniging.