Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2015 – 2016

De stand van zaken van onze reeds 84-jarige vereniging: dat is het onderwerp van het jaarverslag over 2015-2016. We beginnen bij de Algemene Ledenvergadering van 2015 en eindigen de beschrijving van het reilen en zijlen van de schutterij ruwweg na het carnavalsseizoen van 2016.

Hoewel we ons bestaansrecht ontlenen aan het in ere houden van het traditionele schuttersleven, is het omgaan met de moderne wereld een belangrijke uitdaging voor de Schutterij. Dit jaar is de rode draad in het jaarverslag dan ook: “De Moderne Traditie”.

De Moderne Traditie: “Als ik het niet kon, dan deed ik het niet!”

Het Schuttersleven is niet goedkoop. Het aantal activiteiten dat we als schutterij ondernemen is de laatste jaren sterk toegenomen, terwijl de inkomsten niet evenredig mee bewegen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2015 klonk een luid applaus voor een verhoging van de contributie met €5 voor alle leden. Voor sommigen een kleinigheidje, voor anderen een zware overweging, maar onder de streep heeft het de schutterij zeker goed gedaan. Wij kunnen onze leden alleen maar dankbaar zijn voor de financiële steun die zij hiermee uiten.

Een opmerkelijk moment tijdens de ledenvergadering was de substantiële bijdrage van erevoorzitter Piet Cremers: hij zegde de schutterij €1.000 toe. Alle verbazing werd onmiddellijk de kop ingedrukt door een vastbesloten uitspraak: “Als ik het niet kon, dan deed ik het niet!”. Het hart van de echte schutter is koppig, maar vol van warmte. Niet voor niets werd Piet Cremers die ochtend gehuldigd voor 70 jaar lidmaatschap!

De Moderne Traditie: Grensland Koningschieten, Koningschieten en de Kringdagen

De eerste maanden van 2015-2016 stonden geheel in het teken van de grote evenementen. Onze schutterij mocht dit jaar het Grensland Koningschieten organiseren. In en achter het Kulturhus verzamelden zich maar liefst dertien schuttersverenigingen, waarvan zeven uit Duitsland. Zij werden vergezeld door delegaties van de gemeente Berg en Dal, de Kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe, de Duitse Kring en door harmonie KNA.

De uitstekende manier waarop onze schutterij dit evenement heeft georganiseerd, heeft hoge ogen gegooid bij de bezoekende verenigingen en de overkoepelende Grenslandcommissie. Het bestuur heeft veel complimenten mogen ontvangen, die wij natuurlijk door willen geven aan alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat dit in Beek mag voorkomen!

Het Grensland Koningschieten van afgelopen jaar was niet in de laatste plaats een repetitie voor een nog grotere uitdaging: de Kringdag van 2017. Volgend jaar mogen wij alle verenigingen van de Kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe ontvangen in het Kulturhus en op de voetbalvelden van BVC’12. Die worden voor de gelegenheid omgetoverd tot hét strijdtoneel voor alle schutters uit de wijde omgeving.

Een voorproefje van hoe leuk een Kringdag kan zijn, en hoeveel moeite onze leden ervoor willen doen, bleek wel in Millingen aan de Rijn in mei. Peter Janssen schoot de vogel naar beneden, waardoor Peter en Mariët zonder blikken of blozen van het ene koningsjaar in het andere rollen. De drumfanfare deed voor het eerst in jaren weer mee aan de muziekwedstrijden (tweede prijs) en de schutterij wist als geheel ook prijzen mee naar huis te nemen na het defilé en de marcheerwedstrijden.

Tussen het Grensland en de Kringdag in stond ook nog ons eigen Koningschieten op de agenda. Walter Kersten kwam als sterkste uit de groep van maar liefst zes schutters die in een zinderend slot de vogel uit de kogelvanger trachtten te schieten.

De Moderne Traditie: Schuttersfeesten en de betrokkenheid van het dorp

De Schuttersfeesten, misschien wel de meest waardevolle traditie van de schutterij, kregen dit jaar een facelift die past bij de tijd van vandaag. Het sluiten van de H. Bartholomeuskerk bood ruimte voor nieuwe initiatieven, opgepakt en vormgegeven door o.a. Wilma Huilmand. De openingszaterdag van de schuttersfeesten vond voor het eerst plaats tegenover hotel ’t Spijker. Daar werd de schuttersvlag gehesen in een bijeenkomst die tegelijkertijd eer deed aan de plechtigheid, als aan de gezelligheid van onze vereniging.

Door het bijzonder hete weer kregen de Schuttersfeesten een aangepaste invulling. Ingekorte routes hielden de optochten nog enigszins aangenaam, extra drank in de tent leste de dorst waar bier tekortschoot. Een traditie van weleer werd in een modern jasje teruggebracht: het majorettekorps uit de jaren ’80 / ’90 bracht het nieuwe koningspaar een grandioze show die oude tijden deed herleven. Het kersverse koningspaar Walter en Jitske nam hun hofhouding mee naar zorgcentrum ’t Höfke en verpleeghuis Kalorama, alwaar zij het feest naar het publiek toe brachten dat vanwege de hitte niet naar de schutterstent kon komen.

Een bijzonder moment: erevoorzitter Piet Cremers kreeg de Gouden Kringonderscheiding uitgereikt door het Kringbestuur. Dit is de hoogste onderscheiding voor leden binnen de gehele Kring, een zeldzame gelegenheid!

De betrokkenheid van het dorp bij de schutterij werd gedurende het weekend overal zichtbaar. De verkoop van de nieuwe Schuttersvlag was een groot succes: bij veel schuttershuizen hing de vlag fier aan de muur. Ook ondernemers in het dorp hebben hun betrokkenheid in grote getalen getoond, door middel van de sponsoring die zij hebben afgenomen. De dranghekken tijdens het Grensland Koningschieten en het Koningschieten op de Schuttersweide hingen vol banners, en ook de Schutterstent wordt voortaan versierd met de banners.

Het is niet alleen ontzettend leuk om een vlag of banner af te nemen, de schutterij wordt er ook nog eens door gesteund. Grote dank voor allen die de schutterij op deze manier een hand toereiken.

 De Moderne Traditie: het digitale tijdperk omarmd

Onze Schutterij is reeds enkele jaren actief op Facebook. Dit jaar is (eindelijk) overgestapt op een nieuw format, waardoor nieuwtjes, foto’s, video’s en evenementen sneller gedeeld worden en meer mensen bereikt worden. Steeds meer schutters, vrienden en bekenden van de schutterij weten ons online te vinden, zij het via Facebook of de eigen website. “Like en deel” is het devies, want samen staan we sterk! Ook de Bubbels is tegenwoordig snel online gevonden, wat het nog gemakkelijker maakt om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten.

De BUBLAN, samen computergames spelen in het Kulturhus, vond maar liefst vier keer plaats in 2015-2016. De teller staat ondertussen op 20 bijeenkomsten sinds 2009, een kleinschalig evenement waar in het bijzonder de jeugd dus al vaak van heeft kunnen genieten. Op 4 juni 2016 staat de volgende BUBLAN gepland en er is nog plek voor gamende schutters!

De Moderne Traditie: uitdagingen voor de komende tijd

De evenementen die de schutterij organiseert zijn veelzijdig en altijd gezellig. Toch liggen er nog belangrijke uitdagingen in het verschiet, waar we hier graag aandacht voor hebben. Zo heeft de gemeentelijke herindeling mogelijk ingrijpende gevolgen voor de inkomsten uit oud papier, de subsidies voor de drumfanfare en de huurprijs bij het Kulturhus. Daarnaast is de bezetting van sommige onderdelen binnen de vereniging zorgwekkend laag. De drumfanfare, marketentsters en vendeliers kunnen alle versterking gebruiken en de leden die nu al de mouwen opstropen zijn cruciaal voor het voortbestaan van deze tradities.

De te organiseren Kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe in 2017 gaat van onze vereniging, onze leden, onze vrijwilligers én de verenigingen om ons heen de maximale inzet vereisen. Wij rekenen op de volledige steun van al onze schutters om van dit prachtige evenement een groot succes te maken. Laten wij aan de gehele Kring tonen hoe mooi de schutterij en ons dorp kunnen zijn! En op de langere termijn staat ook het Europees Koningschieten van 2018 op ons netvlies.

De Moderne Traditie: afsluiting

De schutterij telt tijdens dit schrijven 322 leden waaronder 59 geüniformeerde leden. De jaaragenda heeft nog nooit zo vol gestaan als dit jaar. Alle genoemde evenementen, activiteiten, optredens, feesten en partijen laten zien dat de schutterij nog altijd haar aanwezigheid bevestigt in ons dorp, in de regio en zelfs buiten de landsgrenzen. Dat doen we zelfs zo vaak dat veel vaste evenementen niet eens aan bod gekomen zijn in dit jaarverslag!

Ik noem dan ook graag de nieuwjaarsrecepties bij de gemeente, BVC’12 en onze eigen Nieuwjaarsbubbels; het regionaal PLK-schieten, de schuttersfeesten in Amsterdam en Sittard, de Kerstbingo en de carnavalsactiviteiten.

Dat brengt mij tot een laatste boodschap die niet vaak genoeg herhaald kan worden, namelijk dat het bestuur van de vereniging haar grote dank wil uiten richting alle leden, vrijwilligers, zusterverenigingen, bezoekers, bedrijven, organisaties en instanties die al onze activiteiten mogelijk maken!

Om te eindigen met vaste traditie:
Dat er nog veel mooie schuttersjaren mogen volgen! Proost!

Aldus opgemaakt maart 2016
Mark van Steen, secretaris