Officieren

Algemeen

De officieren zijn de beschermers van de prominente leden en voorwerpen van de schutterij. Hun voornaamste rollen zijn het vergezellen van het koningspaar, het keizerspaar en het vaandel. De bielemannen vallen ook onder het officierenkorps.

Alle officieren zijn direct herkenbaar aan hun witte broek, zwarte jas, schuttershoed en sabel. De commandant is daarnaast herkenbaar aan zijn hoge hoed met opvallende veer. De huidige commandant van de schutterij is Regé van Steen, bijgestaan door kapitein Ronnie Hendriks.

Het officierencorps: in detail

In 1980 is een tekst opgemaakt die het officierencorps verder beschrijft:

Beek-Ubbergen

14 Maart 1980

Deze tekst is gemaakt om een algemene indruk te geven over het officierencorps van de schutterij B.U.B. Het is door de officieren in onderling overleg samengesteld. Het is gebaseerd op dezelfde normen die met de oprichting van de schutterij in 1932 werden vastgesteld.

Commandant

De commandant heeft de algehele leiding van de schutterij als er uitgetrokken wordt, en dat is op een concours of receptie of begrafenis of een andere gelegenheid waar de schutterij of een onderdeel daarvan in uniform naar toe gaan. Hij moet er dan zorg voor dragen dat alles in goede orde verloopt en dat iedereen ook juist gekleed is. Bijvoorbeeld: dat iedereen op de juiste plaats loopt en dat de vereniging of een onderdeel daarvan aangemeld wordt bij een concours of receptie of dergelijks.

Kapitein

De kapitein is de rechterhand van de commandant. Hij helpt de commandant met het uitvoeren van zijn taak. Bij afwezigheid van de commandant neemt de kapitein het commando geheel over.

Vaandeldrager

De vaandeldrager neemt een belangrijke plaats in bij de schutterij. Hij is de beheerder van het vaandel. Hij moet zich ervan bewust zijn dat het vaandel een belangrijke plaats inneemt. Daarom is het zijn taak ervoor te zorgen dat de schutterij nooit zonder vaandel uitrukt, behalve als het naar omstandigheden niet aanwezig hoeft te zijn. Als hij niet aanwezig kan zijn dient hij ervoor te zorgen dat het vaandel afgegeven wordt bij de officier die voor hem, in overleg met de commandant, zijn taak overneemt.

Vaandelwachten

Zij hebben de taak het vaandel van de schutterij te beschermen / vergezellen overal waar het vaandel mee naartoe gaat. Zij moeten zonodig de vaandeldrager terzijde staan en er mede zorg voor dragen als het tijdens gildedagen of andere evenementen in bewaring gehouden moet worden.

Ordonnansen

Er zijn twee ordonnansen. Aan hen is de taak om invallende diensten te vervullen bij het uitvallen van een officier of het ontvangen van gasten en / of het vrijhouden van een terrein. Zonodig vervullen zij op advies van de commandant andere neventaken. Zij dragen ook de zorg voor het Koningsboek als dit in het openbaar verschijnt.

Koningsbeschermers

Er zijn twee koningsbeschermers. Overeenkomstig de afspraak door de officieren vastgelegd tijdens de vergadering zijn er twee vaste koningsbeschermers. Zij hebben de taak het koningspaar te vergezellen en te beschermen bij alle gelegenheden waar zij als koningspaar naar buiten treden. Zij hebben daarmede ook de taak zorg te dragen voor het koningszilver. Zij zijn ook de beschermers van het keizerspaar als die het koningspaar vervangen. Deze twee mensen doen ook de kroning met twee gekruiste sabels tijdens de schuttersfeesten of bij andere gelegenheden. Dit wordt geoefend met de andere officieren.

Het uniform van een officier bestaat uit:

Een zwarte uniformjas, koppel, sabel met draagriem, wit overhemd, stropdas van de schutterij met logo, witte broek, zwarte sokken, zwarte schoenen, witte handschoenen en een schuttershoed met veertje en bijbehorende witte veer.

Het beaamt iedere officier dat hij zich tijdens alle evenementen, waar hij aan deelneemt, correct gedraagt en een voorbeeld probeert te zijn voor alle andere afdelingen. Het beaamt iedere officier dat hij correct gekleed is. Dat hij zorg draagt voor de kleding die eigendom is van de schutterij, zijn sabel goed verzorgt en deze niet onnodig uit de schede haalt en ook niet onbeheerd achterlaat. En dat problemen binnen het corps niet in het openbaar worden behandeld maar op de volgende vergadering of ergens anders.

Dan nog even dit: het is een leuk clubje heren want er mogen alleen maar heren officier worden van de B.U.B. die af en toe vergaderen of een barbecue houden of een uitje want wij zijn een gezellig clubje!

DE OFFICIEREN

Bijgewerkt 19 december 2012