Drumfanfarecommissie

De drumfanfarecommissie komt ongeveer eens per kwartaal bij elkaar. De commissie is onder andere verantwoordelijk voor het aansturen van de drumfanfare; het organiseren van uitjes en optredens; het beheren van de muzikale instrumenten en het werven van nieuwe leden. De drumfanfarecommissie bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Wilco Thijssen
Secretaris: Erna Lukassen
Materiaalbeheerder: Dick Lukassen
De drumfanfarecommissie is bereikbaar via e-mailadres h.lukassen@kpnplanet.nl.