Notulen Algemene Ledenvergadering 2015

Hier vind u de notulen van de algemene ledenvergadering van Schutterij BUB Beek-Ubbergen. De notulen worden ook in nieuwsblad de Bubbels opgenomen, en zijn daarmee (ook in het kader van transparant bestuur) openbaar toegankelijk.

04_2015_Notulen_ALV